Tarieven

Wij hanteren geen vaste tarieven. Dat kan ook niet, want de moeilijkheidsgraad en de eisen verschillen van tekst tot tekst. Daarom analyseren we uw tekst eerst en doen we u vervolgens een prijsopgave.
 

Welke factoren beïnvloeden de prijs van een vertaling?

  • Het aantal woorden in uw tekst
  • De complexiteit van uw tekst: een eenvoudige webpagina laat zich doorgaans makkelijker doorgronden en vertalen dan een uiterst technische handleiding.
  • Het benodigde aantal uren voor onderzoek en overleg: bevat uw tekst specialistische terminologie die uitgebreid bronnenonderzoek nodig maakt? Of hebt u zelf al een woordenlijst en/of een stijlgids?
  • De vereiste mate van creativiteit: als uw tekst vraagt om een creatieve, ‘vrije’ vertaling (‘transcreation’), ligt de vertaalsnelheid lager en is de prijs daarom hoger.
  • De mate van spoed: hebt u een spoedopdracht, dan plannen wij deze graag voor u in. Hiervoor geldt echter wel een toeslag van 50%.
  • De bestandsindeling van uw tekst: voor teksten die als PDF-bestand worden aangeleverd en voor webteksten die via een toegezonden URL moeten worden benaderd, rekenen wij een kleine toeslag. Dit houdt verband met de extra tijd die nodig is om een bewerkbaar bestand te maken.
Share